ÚVOD

logoTechnológia tryskania je v zásade použitie prúdu stlačeného vzduchu s pridaným abrazívom nasmerovaným na povrch materiálu ktorý chceme zbaviť starého náteru, hrdze či pripraviť povrch pre následnú povrchovú úpravu. Táto technológia umožňuje v krátkej dobe úpravu povrchu aj veľmi členitých dielcov vo veľmi vysokej kvalite. Prevádzkujeme tryskací box o rozmeroch 1m x 0,9m x 0,85m. Naša technológia umožňuje efektívne a vo veľmi krátkej dobe otrieskať predmety od veľkosti niekoľkých cm až po dielce o rozmeroch daných veľkosti boxu.