O NÁS

Otryskávame:

 

- železo, liatinu, ľahké kovy a ich zliatiny

- rôzne kovové konštrukcie

- disky kolies osobných aj nákladných automobilov

- dielce veteránov, karosérie

- hliník (disky kolies, hlavy valcov, bloky, kartre, karburátory, sacie a výfukové potrubia)

- odstraňovanie korózie z povrchu
– odstraňovanie starých povlakov z kovov, plastov, dreva, betónu a pod.
– odstraňovanie okují po tvárnení a tepelnom spracovaní
– čistenie povrchu pred a po pájkovaní a zváraní
– čistenie foriem bez vplyvu na tvar a tolerancie
– príprava povrchu pod organické povlaky (náterové hmoty, plasty, gumu a i.)
– príprava povrchu pred žiarovými procesmi
– príprava povrchu pred vákuovými procesmi (TiN, Zn, Al)
– príprava povrchu pod galvanické povlaky
– zviditeľnenie povrchových vád
– odstraňovanie ostrých hrán po obrábaní (odihlenie)